BENAMIŲ GYVŪNŲ PRIĖMIMO TAISYKLĖS

1. Gyvūnas priimamas į prieglaudą tik išlanksto sutarus su atsakingu prieglaudos darbuotoju, pasirašius su savivaldybe sutartį dėl
gyvūnų gaudymo.

2. Gyvūnų priėmimo į prieglaudą eiliškumas:
2.1. Gavus pranešimą iš atsakingo savivaldybės darbuotojo.
2.2. Gavus pranešimą iš policijos.
2.3. Gavus pranešimą iš visuomeninių organizacijų (mokyklos, vaikų darželiai ir pan.)
2.4. Gavus pranešimą iš miesto gyventojų, jei prieglaudoje yra laisvų vietų.

3. Gyvūnas priimamas tik prieglaudos darbo metu, nuo 8.00 iki 16.00 , ir tik esant atsakingam darbuotojui.

4. Dėl didelio benamių gyvūnų, ypač kačių, skaičiaus Visagino savivaldybės teritorijoje, gyvūnai priimami tik esant laisvų vietų karantine.
Karantine vienu metu 2 savaičių laikotarpyje gali būti 6 katinai (turime 6 narvus karantinavimui) , arba vienos vados kačiukai, arba iš vienos
vietos paimti gyvūnai, kurie gali būti viename narve.

5. Per šį laikotarpį vykdoma gyvūnų apžiūra, gydymas, veterinarų nurodytų procedūrų vykdymas. Po pirminio karantino gyvūnai neturintys
jokių ligų simptomų, pervedami į bendrą karantiną, o į atsilaisvinusį ir sterilizuotą narvą galima priimti naują gyvūną. Bendrame karantine
gyvūnai stebimi dar 7 dienas. Po to gyvūną dar kartą apžiūri veterinaras, jiems daromi penkiavalenčiai skiepai nuo skirtingų ligų, skiepai
nuo pasiutligės, čipuojami, ir po to gyvūnas pervedamas į bendrą sveikų katinų voljerą, ir pradedama jam ieškoti naujų šeimininkų.

6. Gyvūnai į prieglaudą nepriimami:
6.1. Jei nėra laisvū vietų karantine.
6.2. Be atsakingo savivaldybės darbuotojo pranešimo arba be išankstinio susitarimo su atsakingu prieglaudos darbuotoju.
6.3. Maži kačiukai, kurie žinda maitinančią katę, iki to laiko, kuomet pradės patys savarankiškai ėsti.

7. Tam, kad būtų išvengta sveikų katinų gyvenančių prieglaudoje ir karantine užkrato skirtingais neišgydomais virusais ir ligomis nauji
gyvūnai priimami tik po veterinaro apžiūros. Veterinaro sprendimu užkrėstas gyvūnas – viruso nešiotojas, užmigdomas.

8. Be sutarties arba nesant laisvų vietų, prieglauda priima gyvūnus atsidūrusius sunkioje situacijoje (šeimininkai mirė, areštuoti, gyvūnai palikti
be priežiūros uždarytose patalpose, rasti sužeisti gatvėje pranešus policijai ar kitoms valstybinėms institucijoms).

Gyvūnų priėmimas iš jų šeimininkų

1. Į prieglaudą iš šeimininkų nepriimami :
1.1. Agresyvūs gyvūnai, kurie gali apkandžioti darbininkus, savanorius, lankytojus ar kitus gyvūnus.
1.2. Sergantys ar seni gyvūnai, kurių gydymas ir išlaikymas neatneš rezultatų, ar kels grėsmę kitų gyvūnų sveikatai, ir rasti jiems naujus
šeimininkus bus neįmanoma.
1.3. Jeigu prieglauda negali suteikti sąlygų gyvūno išlaikymui.

2. Gyvūno priėmimo salygos
2.1. Prieglauda, priimdama gyvūną, turi šiose Sąlygose numatytas teises, skirtas užtikrinti kitų gyvūnų, priklausančių savininkui, gerovę ir
užkirsti kelią nepagrįstam gyvūnų dauginimui. Prieglauda, priimdama gyvūną savininkui gali nustatyti papildomas sąlygas.
2.2. Jeigu prieglauda priima gyvūną, savininkas įsipareigoja apmokėti prieglaudai būtinas veterinaro paslaugų išlaidas:
2.2.1. Sterilizacija ( kastracija) – priklausomai nuo veterinarų kainoraščių
(šunys 30 – 60 eurų, priklausomai nuo šuns svorio, katinai – 35 eurai).
2.2.2. Profilaktika nuo parazitų (blusos, gelmintos ir pan.) 8 – 10 eurų.
2.2.3. Čipavimas — 15 eurų.

3. Atiduodančio asmens įsipareigojimai
3.1. Atiduodantis asmuo įsipareigoja, prieš pasirašant Gyvūno priėmimo aktą, suteikti prieglaudai teisingą ir išsamią informaciją apie
gyvūną, įskaitant informaciją apie gyvūno ligas (jeigu tokių buvo), dabartinę sveikatos būklę, agresijos atvejus bei kitą svarbią informaciją.
3.2. Savininkas galutinai ir negrįžtamai atsisako visų gyvūno nuosavybės teisių ir negalės dalyvauti sprendimų priėmime dėl tolesnio gyvūno
likimo.
3.3. Atiduodantis asmuo patvirtina, kad yra susipažinęs su gyvūno laikymo sąlygomis prieglaudoje ir supranta gyvūno laikymo prieglaudoje
rizikas, įskaitant (bet neapsiribojant) kad gyvūnas gali:
3.3.1. Užsikrėsti ir mirti nuo ligų;
3.3.2. Būti sužalotas kitų gyvūnų ir mirti nuo sužalojimų;
3.3.3. Būti užmigdytas, jeigu dėl kilusios agresijos ar ligų kels grėsmę kitiems gyvūnams ar žmonėms.

4. Šalys įsipareigoja saugoti ir neatskleisti asmens duomenų tretiesiems asmenims be kitos Šalies sutikimo, taip pat tvarkyti asmens
duomenis Europos Sąjungos teisės aktų bei Lietuvos Respublikos įstatymų pagrindais ir tik tiek, kiek reikalinga Sutarties bei taikytinų teisės
aktų reikalavimų įgyvendinimui (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų
apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB 5 straipsnio 1 dalies b)
ir c) punktai).

Consecte libero id faucibus nisl tincidu. Magna etiam tempor orci lobor faculs lorem ipsum.

Instagram feed